Showing 1–12 of 54 results

เค้กช็อคโกแลตกานาช (Chocolate Ganache) รสชาติเข้มข้น นุ่มนวล

550.00 ฿

B42 เค้กดอกไม้ มีขนาด 1 ปอนด์ปกติ และ 1 ปอนด์สูง (บัตเตอร์ครีม)

550.00 ฿

B41 เค้กดอกไม้ทรงสูง มีขนาด 1 ปอนด์ (บัตเตอร์ครีม)

890.00 ฿

B40 เค้กดอกไม้ มีขนาด 1 ปอนด์ปกติ และ 1 ปอนด์สูง (บัตเตอร์ครีม)

550.00 ฿

B39 เค้กดอกไม้ มีขนาด 1 ปอนด์ปกติ และ 1 ปอนด์สูง (บัตเตอร์ครีม)

550.00 ฿

B11 เค้กดอกไม้ มีขนาด 1 ปอนด์ปกติ และ 1 ปอนด์สูง (บัตเตอร์ครีม)

550.00 ฿

B02 คัพเค้กเซ็ตดอกไม้ 6 ชิ้น บัตเตอร์ครีม (กุหลาบ)

550.00 ฿

B19 เค้กดอกไม้ 2 ชั้น ขนาด 4 ปอนด์ (บัตเตอร์ครีม)

1,540.00 ฿

B12 เค้กดอกไม้ มีขนาด 1-2 ปอนด์ (บัตเตอร์ครีม)

550.00 ฿

B10 เค้กดอกไม้ทรงสูง มีขนาด 1-2 ปอนด์ (บัตเตอร์ครีม)

890.00 ฿

W01 เค้กดอกไม้ มีขนาด 1-2 ปอนด์ (วิปครีมนุ่มเบา)

550.00 ฿

B33 เค้กดอกไม้ 3 ปอนด์ (บัตเตอร์ครีม)

990.00 ฿