ดอก peony หรือดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ที่นิยมส่งมอบกันอย่างมาก นอกจากสวยงามแล้ว ยังมีความดีอีกด้วยจ้า
ดอกโบตั๋น (Peony) ดอกโบตั๋น สื่อถึงความโรแมนติก ความเขินอาย ความมั่งคั่งร่ำรวย
การให้ดอกโบตั๋นจะทำให้ผู้รับสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา

Leave A Comment