เค้กดอกไม้วิปครีมสั่งทำ

[]
1 Step 1

เค้กดอกไม้วิปครีมสั่งทำ

Whipped cream cakeวันที่ต้องการรับเค้กสั่งล่วงหน้า 1-3 วัน
เวลาที่ต้องการรับเค้ก
ขนาดเค้กpick one!
ขนาดเค้กpick one!
รูปแบบเค้กpick one!

ข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดนอกจากให้บริการหรือเท่าที่กฎหมายกำหนด เราเคารพและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าชื่อกรุณาระบุชื่อเพื่อใช้สำหรับการติดต่อ
เบอร์โทรกรุณาระบุเบอร์โทรเพื่อใช้สำหรับการติดต่อ
ข้อมูลเพิ่มเติมเช่น* การเขียนข้อความบนหน้าเค้ก หรือ โทนสีของเค้ก เป็นต้น
0 /


 [(field11+field20)*field12] บาท

Previous
Next