About Us

119cafe เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กับเรื่องวัตถุดิบ วิปครีมเราใช้วิปครีมนมโคสดแท้ เนยสด ก็เลือกใช้ของดี ขณะที่น้ำมันก็เลือกใช้น้ำมันดอกคาโนลา ส่วนสีก็เป็นสีสำหรับทำขนมโดยเฉพาะ เพราะเราเชื่อว่าวัตถุดิบที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและยั่งยืนที่สุดค่ะ

119Cafe
Happy Daily