เค้กผลไม้ครีมสด

เนื่องจากเป็นงาน handmade การจัดวางอาจมีการแตกต่างจากในภาพ
ขนาดของผลไม้มีขนาดไม่เท่ากันตามแต่ฤดูกาล สั่งเค้กล่วงหน้า 2-3 วันจ้า

แสดง 11 รายการ